Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) j. niemiecki

To tłumaczenia dokumentów urzędowych opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, zawierające formułę uwierzytelniającą oraz numer, pod którym zostały wpisane do repertorium prowadzonego przez tłumacza.

Sposób rozliczenia tłumaczenia:

 • Strona rozliczeniowa tłumaczeń przysięgłych to 1125 znaków ze spacjami

Przykłady najczęściej tłumaczonych dokumentów:

 • dokumenty sporządzone przez USC (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o zdolności
 • prawnej do zawarcia związku małżeńskiego)
 • świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów
 • zaświadczenia MOP potrzebne do wniosku o Kindergeld
 • dokumenty urzędowe, akty notarialne
 • dokumenty pojazdów nabytych za granicą (dowody rejestracyjne, karty pojazdów, homologacje)
 •  umowy spółek, wyciągi z rejestrów handlowych, sprawozdania finansowe
 • umowy o pracę, świadectwa pracy
 • zaświadczenia o niekaralności
 • dokumenty handlowe
 • dokumenty rozwodowe
 • orzeczenia sądowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • wszelkiego rodzaju umowy (umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowy o dzieło, klauzule poufności)
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego
 •  zgłoszenia celne.